Актуална информация

Новини
20Авг
2015
ДП РВД подписа споразумение с Агенция по заетостта
Новини
19Авг
2015
Подборът за кандидати за Ръководител на полети е улеснен
Новини
17Юли
2015
Европейската комисия прекратява процедурата за неизпълнение на задължения срещу функционалния ...

е-Услуги

ДП “Ръководство на въздушното движение”, предоставя за ползване сборник AIP на Република България на този сайт, като не носи отговорност по отношение на валидността, точността и качеството на предоставената информация.